paleontologie, zkameněliny, fosilie, sběratelství, pravěk
trilobiti, mamuti, dinousauři a mnoho dalších
pro zájemce i širokou veřejnost

Paleontologie.cz

Paleontologie.cz > Zkameněliny > O sbírání zkamenělin

O sbírání zkamenělin

Sběr zkamenělin se stal poutavým koníčkem pro mnoho lidí na celém světě. Paleontologie se vlastně bez sběru zkamenělin neobejde, protože právě ze zkamenělin se dovídáme až mnohdy neuvěřitelné detaily o vývoji života na Zemi. Sbírání zkamenělin je tedy přínosem pro další rozvoj vědy a poznání, avšak záleží jak k němu kdo přistupuje.

Na sbírání zkamenělin může existovat mnoho pohledů od veskrze kladných až po naprosto odmítavé a pravda bude tradičně někde uprostřed. Zkameněliny jsou totiž vědeckým materiálem a bez nich by se paleontologie těžko ubírala vpřed. Mnohdy by měl být sběr zkamenělin přímo povinností - například pokud hrozí jejich zničení lidskou činností. Na druhou stranu může vést neuvážený sběr zkamenělin až k vydrancování některých lokalit aniž by z toho paleontologie měla jakýkoliv přínos. Zdravým selským rozumem lze snadno posoudit, kdy může být sběr prospěšný a kdy je vhodné mírně potlačit sběratelské vášně a touhy.

I laický sběratel, který není profesionálním paleontologem, se může na poli paleontologie proslavit svým nálezem, i když třeba z něj nebude schopen vyvozovat žádné vědecké teorie, ale poskytne ho ke studiu příslušným odborníkům. Profesionální paleontolog nemůže být přítomen u všech nálezů, ba dokonce netráví každý den v terénu, ale sedí v pracovně a sepisuje články či bádá nad již sebraným materiálem. Dokonce ani při exkurzi neplatí, že nejvzácnější nález najde ten největší profesionál (zpravidla to bývá naopak). Tak to v paleontologii prostě chodí, že profesionálové spolupracují se sběrateli, kteří mají pro výzkum zkamenělin pochopení a umožní studium svých nálezů.

Sběr zkamenělin může být prospěšný celé společnosti, pokud je veden snahou získat vědecký materiál a umožnit jeho zpracování ale může způsobit i nevyčíslitelné škody, pokud je veden za účelem zbohatnutní a prodeje zkamenělin do nepovolaných rukou - takový sběratel pak bohužel kazí pověst i těm slušným.

Kde sbírat zkameněliny?

Koněprusy - Houbův lom

Zkameněliny je vhodné sbírat pouze tam, kde je šance že se nějaké vyskytují. Ne každá hornina totiž obsahuje zkameněliny - záleží na jejím původu. Existují horniny vyvřelé, které vznikají utuhnutím lávy či magmatu a v nich můžeme sběr zkamenělin vyloučit. Rovněž tak ve většině přeměněných hornin, které vznikají přeměnou jiných hornin za vysokých tlaků a teplot (pouze v málo přeměněných horninách se mohou zkameněliny dochovat). Ideální pro sběr zkamenělin jsou horniny usazené, do nichž se usazováním mohou dostat zbytky organismů a v nichž mohou zkamenět. Ne každá usazená hornina je však ideální - je třeba si vybrat ty, které vznikaly v době a místě, kde existovali organismy, které mohli zkamenět, a v prostředí, které bylo příhodné pro vznik zkamenělin.

Pokud vám přechozí odstavec připadá komplikovaný či nesrozumitelný, tak je vhodné sbírat zkameněliny tam, kde už někdo nějaké našel, než riskovat sběr v horninách, kde je vznik zkamenělin prakticky vyloučen. Existuje celá řada průvodců (viz Literatura), které uvádějí místa s hojným výskytem zkamenělin nebo se můžete zůčastnit nějaké exkurze pod vedením odborníka. Více viz sekce pro zájemce o paleontologii.

Je také vhodné přihlédnout k charakteru a stavu lokality, tak aby sběrem neutrpěla místa, která je vhodné zachovat v současném stavu do budoucna.

Jak sbírat zkameněliny

Sběr zkamenělin

Zkameněliny se dají sbírat velmi rozmanitým způsobem. Od pouhého vybírání zkamenělin z nezpevněných písků, přes vytloukání kladívkem až po využití těžké techniky. Vždy zkrátka závisí na konkrétních podmínkách. Sběr zkamenělin není nic co by se nedalo zvládnout - je třeba trocha trpělivosti a hlavně štěstí. Důležitou roli hrají také zkušenosti, které se nejlépe získají od zkušenějších sběratelů. Co se týče výbavy tak většinou do začátku postačí kladívko, velmi důležité jsou věci na balení vzorků a hodí se i zápisník pro zaznamenání nálezových okolností.

Podrobný návod na sběr zkamenělin je mimo rozsah tohoto článku, tak uvedu alespoň nejdůležitější zásady. U každého nalezeného vzorku je nutné přesně zaznamenat místo a okolnosti nálezu (jinak ztrácí svoji vědeckou hodnotu). Důležitá je informace, zda-li byla zkamenělina nalezena v suti nebo zda byla vytlučena ze skály - v tom případě je na místě si zaznamenat z jakého místa ve skále byla získána - může to být třeba vědecky velmi významný nález a bude třeba hledat zda-li nejsou v té samé vrstvě další podobné zkameněliny. Ideální je v tomto případě alespoň schematický náčrt nebo fotografie, kde místo nálezu nějak vyznačíme.

Velmi důležité je také zajistit bezpečnou dopravu nalezených vzorků tak, aby cestou nebyly poškozeny a jejich hodnota zůstala zachována. Proto vzorky pečlivě balíme nejčastěji do novinového papíru a to každý vzorek samostatně.

Sbírky zkamenělin

Ukázka počítačové evidence sbírky

Výsledkem sbírání zkamenělin se stává sbírka zkamenělin, která by měla mít určitý řád uspořádání nálezů a hlavně pečlivou evidenci jednotlivých vzorků. Vědecky významné nálezy by měly být poskytnuty do veřejných sbírek, které spravují například muzea. Veřejné sbírky garantují uchování materiálu a jeho zpřístupnění k vědeckému studiu.

Kalendář akcí:Novinky a zajímavosti

Pravěké omalovánky zdarma ke stažení - Stáhněte si zdarma orginální omalovánky pravěkých organismů. Dále zdarma ke stažení vystřihovánky trilobitů a hlavonožců.

Soutěž pro děti Můj kousek Země 2009 - Výtvarná soutěž o zajímavé ceny pro děti, mládež, třídy i celé školy zaměřená na paleontologii a geologii.

Také dinosauři umírali na rakovinu - Nový článek na serveru Osel.cz

Novinky a zajímavosti >


© Paleontologie.cz 2007 - 2024, Informace o www stránkách paleontologie.cz, Kontakt
Použití materiálů ze serveru paleontologie.cz je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů práv.