paleontologie, zkameněliny, fosilie, sběratelství, pravěk
trilobiti, mamuti, dinousauři a mnoho dalších
pro zájemce i širokou veřejnost

Paleontologie.cz

Paleontologie.cz > Zapojte se do paleontologie > Kroužky pro děti a mládež

Kroužky pro děti a mládež

Kroužky při Stanici přírodovědců DDM Praha

Při Stanici přírodovědců Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy jsou k dispozici dva kroužky pro děti a mládež zaměřené na paleontologii.

Dinosauři - pro děti na prvním stupni

Základní informace o geologii a paleontologii, to vše hravou formou. Kromě toho navštěvujeme muzea a o víkendech chodíme sbírat zkameněliny do přírody.

Termín:St 15:00 - 16:30
Věk:7 - 11 let
Cena:2300 Kč za rok, 1250 Kč za pololetí
Vedoucí:Lukáš Laibl

Paleontologie - pro děti na druhém stupni a gymnaziích

Poznávání hornin a zkamenělin, srovnávání nálezů s dnešní flórou a faunou, vývoj života. Paleontologie do hloubky. Vedení sbírky, preparování, paleoekologie. O víkendech chodíme samozřejmě ven na zkameněliny.

Termín:St 16:30 - 18:00
Věk:12 - 19 let
Cena:2300 Kč za rok, 1250 Kč za pololetí
Vedoucí:Lukáš Laibl

Více informací a přihláška ke stažení

Několik fotografí z činnosti kroužkůFotografie a informace poskytl v roce 2008 vedoucí kroužku Radek Labuťa.

Kalendář akcí:Novinky a zajímavosti

Pravěké omalovánky zdarma ke stažení - Stáhněte si zdarma orginální omalovánky pravěkých organismů. Dále zdarma ke stažení vystřihovánky trilobitů a hlavonožců.

Soutěž pro děti Můj kousek Země 2009 - Výtvarná soutěž o zajímavé ceny pro děti, mládež, třídy i celé školy zaměřená na paleontologii a geologii.

Také dinosauři umírali na rakovinu - Nový článek na serveru Osel.cz

Novinky a zajímavosti >


© Paleontologie.cz 2007 - 2024, Informace o www stránkách paleontologie.cz, Kontakt
Použití materiálů ze serveru paleontologie.cz je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů práv.