paleontologie, zkameněliny, fosilie, sběratelství, pravěk
trilobiti, mamuti, dinousauři a mnoho dalších
pro zájemce i širokou veřejnost

Paleontologie.cz

Paleontologie.cz > Zapojte se do paleontologie > Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku v Praze

Zejména seniorům v důchodovém věku jsou určeny kurzy Univerzity třetího věku, které pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

V rámci nabídky kurzů Univerzity třetího věku je jeden z kurzů zaměřen přímo na paleontologii. Kurz je vhodný jak pro ty kdo chtějí do tajů paleontologie teprve proniknout, tak i pro stávající zájemce o paleontologii, pravěk či zkameněliny. U účastníků není vyžadováno žádné předchozí vzdělání v oboru paleontologie.

Kurzy probíhají formou přednášek jednou za 14 dní na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze na Albertově (v centru Prahy, výborná dostupnost MHD). V rámci přednášek probíhají také diskuze nad aktuálními tématy či různými zajímavostmi. V omezené míře je možné domluvit účast na přednáškách i pro mladší zájemce (nejen seniory).


Součátí kurzů jsou také exkurze spojené se sběrem zkamenělin. Exkurzí se mohou volně zúčastnit i další zájemci o paleontologii - tedy nejen senioři (v podstatě může přijít každý, kdo má zájem se podívat do přírody, zkusit si sběr zkamenělin a třeba se i něco zajímavého dozvědět). Mohou tedy přijít například prarodiče se svými vnoučaty (a třeba i se psem, pokud to umožňuje náplň exkurze). Jezdí se prostředky veřejné dopravy, každý si jízdné platí sám. Exkurze jsou zdarma.

Vlastní Kurz jako takový je bezplatný. Účastníci hradí pouze příspěvěk na organizační zajíštění kurzu ve výši 500 Kč. Po absolvování kurzu probíhá na slavnostním shromáždění v Karolinu předání osvědčení o úspěšném ukončení kurzu.

Kurz paleontologie trvá jeden školní rok a začíná se zpravidla v říjnu.

Kontakty

Administrativně zajišťuje a přihlášky přijímá:
Olga Kaiglová
děkanát PřF UK
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Telefon: 22195 1161, e-mail:

Kurz paleontologie vede:
Doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc.
Ústav geologie a palentologie
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Telefon: 22195 1453, e-mail:

Obsahové zaměření kurzu

Čím se zabývá paleontologie, co to jsou zkameněliny, jak vznikají, jak se zachovávají, jakým způsobem a kde je možno je sbírat, úprava zkamenělin pro sbírku, jména zkamenělin (taxonomie), co lze ze zkamenělin vyčíst (paleoekologie, stratigrafie apod.).

Základni paleontologická (a zejména populárně paleontologická literatura).

Jak si naplánovat paleontologickou vycházku, co si vzít s sebou, co si přečíst, paleontologické a geologické průvodce, jak se vyznat v geologické mapě.

Stručná historie světové i české paleontologie a paleontologických výzkumů.

Vývoj života na Zemi od jeho vzniku až po současnost (zajímavé a důležité momenty, základní informace o evoluci).

Stručná informace o jednotlivých skupinách rostlin a živočichů, které se nacházejí jako zkameněliny (s důrazem na ty, co už dnes nežijí).

Stručná geologie a paleontologie okolí Prahy doplněná v letním semestru jednou i více (podle zájmu) vycházkami do Národního muzea a do okolí Prahy.

Podle zájmu lze přednášky modifikovat směrem k problémům, které posluchače zajímají, určovat přinesené vzorky zkamenělin apod. - jakákoli vlastní aktivita posluchačů je vítána.
Citováno z www stránek Celoživotního vzdělávání na PřF UK

WWW stránky Univerzity třetího věku PřF UK, Kurz paleontologie

Přednášky paleontologie

Exkurze do okolí Koněprus

Exkurze studentů Univerzity 3. věku a dalších zájemců do Koněpruských jeskyní a za zkamenělinami do okolních opuštěných lomů.Kalendář akcí:Novinky a zajímavosti

Pravěké omalovánky zdarma ke stažení - Stáhněte si zdarma orginální omalovánky pravěkých organismů. Dále zdarma ke stažení vystřihovánky trilobitů a hlavonožců.

Soutěž pro děti Můj kousek Země 2009 - Výtvarná soutěž o zajímavé ceny pro děti, mládež, třídy i celé školy zaměřená na paleontologii a geologii.

Také dinosauři umírali na rakovinu - Nový článek na serveru Osel.cz

Novinky a zajímavosti >


© Paleontologie.cz 2007 - 2023, Informace o www stránkách paleontologie.cz, Kontakt
Použití materiálů ze serveru paleontologie.cz je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů práv.