paleontologie, zkameněliny, fosilie, sběratelství, pravěk
trilobiti, mamuti, dinousauři a mnoho dalších
pro zájemce i širokou veřejnost

Paleontologie.cz

Výzkum paleontologie v ČR

Paleontologie má v České republice velkou tradici. Naše území je z hlediska paleontologie velice významné a to dokonce i ve světovém měřítku. Jeho význam navíc umocňuje dlouhodobě prováděné studium. Do dějin světové paleontologie se tak nezapsalo jen české území, ale i řada paleontologů jejichž jméno bude navždy spojené s naší vlastí.

V naší zemi byl položen základ paleobotaniky tedy odvětví paleontologie, které se zabývá zkamenělinami rostlin. Paleobotaniku založil hrabě Kašpar Maria Sternberg vydáním první rozsáhlé plně vědecké publikace o rostlinných zkamenělinách. Rok vydání první části těto publikace byl také stanoven jako počátek pro vědecké pojmenování zkamenělých rostlin.

Také paleozoologie nebo-li součást paleontologie zabývající se studiem zkamenělin živočichů zaznamenala v naší vlasti svůj první velký rozvoj a to díky Joachimu Barrandovi, který vytvořil dodnes unikátní mnohasvazkové dílo o zkamenělinách ve středních Čechách.

Ani dnes nezůstává česká paleontologie pozadu a spolupracuje i na mezinárodních projektech. Máme k dispozici odborníky i paleontologický materiál, kterým česká paleontologie stále příspívá k celosvětovému problubování poznatků o vývoji života na Zemi.

Výzkum paleontologie probíhá zejména na vysokých školách, výzkumných a vědeckých ústavech ale také v regionálních institucích jako jsou například muzea - prostě tam kde jsou zaměstnáni paleontologové.

Česko-Mongolská paleontologická expedice 2006-2009

Vybrané organizace zabývající se výzkumem

Národní muzeum

Paleontologické oddělení Národního muzea systematicky shromažďuje a zkoumá doklady o životě v minulých geologických dobách. Jeho sbírky patří svým rozsahem i významem k nejvýznamnějším na světě. Část sbírkového materiálu je formou expozice přístupná veřejnosti.

Paleontologické oddělení Národního muzea a jeho sbírky
Národní muzeum

Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha

Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze je multidisciplinární pracoviště zaměřené mimo jiné na paleontologii. Pracovníci ústavu se věnují jak výzkumu, tak i výuce paleontologie. K ústavu patří rozsáhlé paleontologické sbírky a připravuje se muzejní expozice věnovaná historii Země.

Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha

Ústav geologických věd PřF MU Brno

Předmětem činnosti ústavu jsou dva základní úkoly - výuka geologických a příbuzných přírodních i společensko-vědních disciplín a vědecký výzkum a vývoj ve vybraných oblastech geologie a příbuzných vědeckých disciplín.

Ústav geologických věd PřF MU Brno

Geologický ústav AV ČR

V rámci geologického ústavu Akademie věd České republiky existuje Laboratoř paleobiologie a paleoekologie, kde se vědečtí pracovníci věnují výzkumu paleontologie.

Laboratoř paleobiologie a paleoekologie
Geologický ústav AV ČR

Česká geologická služba

Kromě toho, že zaměstnává odborníky na paleontologii disponuje Česká geologická služba také rozsáhlými sbírkami včetně paleontologické kolekce.

On-line databáze paleontologických kolekcí ČGS
Virtuální muzeum ČGS - paleontologie
Česká geologická služba


Další insituce

Kalendář akcí:Novinky a zajímavosti

Pravěké omalovánky zdarma ke stažení - Stáhněte si zdarma orginální omalovánky pravěkých organismů. Dále zdarma ke stažení vystřihovánky trilobitů a hlavonožců.

Soutěž pro děti Můj kousek Země 2009 - Výtvarná soutěž o zajímavé ceny pro děti, mládež, třídy i celé školy zaměřená na paleontologii a geologii.

Také dinosauři umírali na rakovinu - Nový článek na serveru Osel.cz

Novinky a zajímavosti >


© Paleontologie.cz 2007 - 2023, Informace o www stránkách paleontologie.cz, Kontakt
Použití materiálů ze serveru paleontologie.cz je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů práv.