paleontologie, zkameněliny, fosilie, sběratelství, pravěk
trilobiti, mamuti, dinousauři a mnoho dalších
pro zájemce i širokou veřejnost

Paleontologie.cz

Paleontologie.cz > Pro zájemce > Studium paleontologie

Studium paleontologie

Zájemci, kteří to s paleontologií myslí opravdu vážně, ji mohou začít studovat. Paleontologie se studuje na vysokých školách v rámci studia geologie a základní podmínkou pro přijetí k vysokoškolskému studiu je absolvování střední školy s maturitou.

Po vystudování se může zájemce zapojit do výzkumu na univerzitách, výzkumných ústavech či dalších ať už celostátních či regionálních organizacích zaměstnávajících odborníky z oboru paleontologie a to jak u nás tak i v zahraničí. Viz například výzkum paleontologie v ČR.

Středoškolské studium

V rámci středoškolského studia bude pravděpodobně nejlepší volba gymnázium - pokud možno přírodovědně zaměřené, které zájemce o paleontologii připraví na další studium na vyoské škole, kde se již paleontologie jako taková vyučuje.

Ke gymnáziím je v rámci středoškolského studia sice k dispozici i alternativa zaměřená přímo na studium geologie a to studijní obor "Užitá geologie" na Střední průmyslové škole v Příbrami. Tento obor je však zaměřen spíše na užitou (aplikovanou) geologii a nejedná se o studium paleontologie, i když se studenti mohou paleontologii během studia sami věnovat a případně i zpracovávat v průběhu studia vlastní práci (například pod odborným dohledem profesionálního paleontologa), se kterou v závěru studia složí praktickou část maturitní zkoušky. Studenti tohoto oboru sice získají základní přehled o geologii, který je pak nespornou výhodou zejména v nižších ročnících vysokoškolského studia, ale zásadní nevýhodou tohoto oboru je nižší zastoupení všeobecných přemdětů ve výuce (matematika, biologie, chemie a podobně), které jsou nahrazeny odbornými předměty (geologie, petrologie, stavební geologie a podobně), což může způsobit zásadní komplikace při přijímacím řízení na vysokou školu - sice bude mít uchazeč základní odborné znalosti, ale může mít obrovský problém v přijímacím řízení a tedy i problém se studiem paleontologie jako takovým. Nízké zastoupení biologie ve výuce pak působí další nevýhodu při samostném studiu paleontologie na vysoké škole, kde se předpokládají biologické znalosti na úrovni gymnázií a z nich také samotná výuka paleontologie vychází.

Vysokoškolské studium

Přímo paleontologii jako takovou je možné studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Okrajově se předmět paleontologie vyučuje i na dalších vysokých školách.

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

V Praze se paleontologie studuje v rámci studijního programu geologie na Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Paleontologii je možné studovat v rámci bakalářské (3 roky), magisterské (další 2 roky) i doktorské (standardně další 4 roky) úrovně studia.

Podrobné informace o studiu paleontologie na PřF UK v Praze

Přírodovědecká fakulta MU v Brně

V Brně se paleontologie studuje v rámci studijního programu geologie na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Paleontologii je možné studovat v rámci bakalářské (3 roky), magisterské (další 2 roky) i doktorské (standardně další 4 roky) úrovně studia.

V současné době jsou do bakalářského studia (do první úrovně vysokoškolského studia) přijímani studenti bez přijímacích zkoušek. Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a řádně podaná přihláška.

Kalendář akcí:Novinky a zajímavosti

Pravěké omalovánky zdarma ke stažení - Stáhněte si zdarma orginální omalovánky pravěkých organismů. Dále zdarma ke stažení vystřihovánky trilobitů a hlavonožců.

Soutěž pro děti Můj kousek Země 2009 - Výtvarná soutěž o zajímavé ceny pro děti, mládež, třídy i celé školy zaměřená na paleontologii a geologii.

Také dinosauři umírali na rakovinu - Nový článek na serveru Osel.cz

Novinky a zajímavosti >


© Paleontologie.cz 2007 - 2023, Informace o www stránkách paleontologie.cz, Kontakt
Použití materiálů ze serveru paleontologie.cz je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů práv.