paleontologie, zkameněliny, fosilie, sběratelství, pravěk
trilobiti, mamuti, dinousauři a mnoho dalších
pro zájemce i širokou veřejnost

Paleontologie.cz

Paleontologie.cz > Paleontologie > Praktický význam

Praktický význam paleontologie

Má paleontologie svoje uplatnění a nebo se jedná pouze o vědu bez praktického využití?

Stejně jako v řadě jiných věd i v paleontologii platí, že pokud se nebudeme vědě věnovat, jen těžko zjistíme, zda a v čem nám může být užitečná. Paleontologie již není jen odborná věda zkoumající pravěký život, ale nalezla také své nezastupitelné praktické využití v hospodářství.

Vyhledávání ložisek nerostných surovin

Paleontologie přináší geologům efektivní nástroj pro určování stáří hornin. Na základě zkamenělin, které nalezneme ve vrstvách hornin, můžeme poměrně levně, jednoduše a přesně určovat stáří těchto vrstev. Tuto možnost hojně využívají ostatní geologické obory - například k poznání geologické stavby nebo při vyhledávání ložisek nerostných surovin.

Je třeba si uvědomit, že zdrojem nerostných surovin potřebných pro chod naší civilizace je naše planeta a bez geologie bychom se k ložiskům surovin dostávali jen velmi těžko. Právě paleontologie má také svůj podíl na vyhledávání ložisek.

Paleontologie a naftařský průmysl

Součátí paleontologie je specializace na mikroskopické zkameněliny - tzv. mikropaleontologie. Původně se jednalo pouze o jejich výzkum, nicméně postupem času se zjistilo, že je tyto maličké zkameněliny možné využívat k vyhledávání ložisek ropy. Díky paleontologii tak máme blíže k ropným produktům, bez kterých si můžeme dnešní svět jen velmi těžko představit.

Vlivy lidské činnosti na život na Zemi

V současné době se často hovoří o vlivu člověka na životní prostředí a zmiňováno je i vymírání některých druhů. Existují rovněž jisté předpoklady jak se bude prostředí na Zemi dále vyvíjet. Mezi ožehavá témata patří také například globální růst teploty.

V geologické minulosti jsou však dokázány období chladnější i teplejší než dnes. Jsou také dokázány různé přírodní katastrofy. Právě paleontologie nám může pomoci odhalit odpovědi na otázky jak reagují živé organismy na různé přírodní události a nakolik je například vymírání druhů přirozený jev.

K zopovězení takovýchto otázek nestačí pár výzkumů, ale je nutné komplexně spojit veškeré poznatky z paleontologie i souvisejícich oborů a dále je prohlubovat a tím pádem dále odpovědi zpřesňovat.

Kalendář akcí:Novinky a zajímavosti

Pravěké omalovánky zdarma ke stažení - Stáhněte si zdarma orginální omalovánky pravěkých organismů. Dále zdarma ke stažení vystřihovánky trilobitů a hlavonožců.

Soutěž pro děti Můj kousek Země 2009 - Výtvarná soutěž o zajímavé ceny pro děti, mládež, třídy i celé školy zaměřená na paleontologii a geologii.

Také dinosauři umírali na rakovinu - Nový článek na serveru Osel.cz

Novinky a zajímavosti >


© Paleontologie.cz 2007 - 2023, Informace o www stránkách paleontologie.cz, Kontakt
Použití materiálů ze serveru paleontologie.cz je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů práv.