paleontologie, zkameněliny, fosilie, sběratelství, pravěk
trilobiti, mamuti, dinousauři a mnoho dalších
pro zájemce i širokou veřejnost

Paleontologie.cz

Paleontologie.cz > Pro zájemce > Vědomostní testy > Paleontologie bezobratlých

Vědomostní test z paleontologie: Paleontologie bezobratlých

Znalostní test o bezobratlých paleozoika

Obtížnost: Vysoká
Autor: Petr Mráz


1: Jako tzv. glabela se označuje
uzavírací víčko schránek hlavonožců
směs nahromaděných rozdrcených misek mořských plžů
nesymetrická miska mořských mlžů
středová vyvýšenina na hlavové části trilobitů


2: Jako tzv. pygidium se označuje
zadní část schránek trilobitů
ostny které přesahují přes okraj schránky trilobitů
příústek
záústek


3: Tzv paliální linie označuje na schránce mlže :
linii kde byl přerušen růst schránky
linii kde se stýkaly obě schránky
linii kde byly ke schránce přirostlé měkké části těl
linii kde je patrné vnější poškození schránky


4: Orgán jímž mlži přivádějí k žábrám kyslík se nazývá
sifon
hadice
jitro
venta


5: Jednotlivé stavební části které umožňují trilobitům ohýbat svou schránku se nazývají
plondry
pleury
plafrony
plenodrony


6: Ústní (horní) část konulárie se nazývá:
aperturální
apikální
peridermální
exterální


7: Konuláriím vyhovovaly nejvíce tyto podmínky:
velmi teplá moře
velmi studená moře
brakické vody
teplá i studená moře


8: Ichnofosilie jsou
fosilie které již neobsahují původní látku z těla živočicha či rostliny
fosilie které jsou zachovány v ichno-sedimentech
stopy po lezení či jiné aktivitě živočichů v sedimentu
fosilie které nejsou vidět ve viditelném spektru světla


9: Tzv. hypostom nacházíme u
trilobitů
konulárií
mechovek
ježovek


10: Trilobita Paradoxides gracilis nalezneme v souvrství:
šáreckém
jineckém
holšincko-hluboškém
nýřanském


11: Trilobita Odontochile hausmani nalezneme v:
kambriu
ordoviku
devonu
permu


12: Jako tzv. kolumnálie označujeme:
uhličitanové shluky v horninách podobné konkrecím
sloupcové uspořádání schránek během sedimentace
spodní volné krunýře trilobitů
jednotlivé články stonků lilijic
Kalendář akcí:Novinky a zajímavosti

Pravěké omalovánky zdarma ke stažení - Stáhněte si zdarma orginální omalovánky pravěkých organismů. Dále zdarma ke stažení vystřihovánky trilobitů a hlavonožců.

Soutěž pro děti Můj kousek Země 2009 - Výtvarná soutěž o zajímavé ceny pro děti, mládež, třídy i celé školy zaměřená na paleontologii a geologii.

Také dinosauři umírali na rakovinu - Nový článek na serveru Osel.cz

Novinky a zajímavosti >


© Paleontologie.cz 2007 - 2024, Informace o www stránkách paleontologie.cz, Kontakt
Použití materiálů ze serveru paleontologie.cz je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů práv.