paleontologie, zkameněliny, fosilie, sběratelství, pravěk
trilobiti, mamuti, dinousauři a mnoho dalších
pro zájemce i širokou veřejnost

Paleontologie.cz

Vědomostní test z paleontologie: Historická geologie

Určeno pro ty z vás, kteří již něco o vývoji Země a života na ní víte.

Obtížnost: Vysoká
Autor: Pavel Bokr


1: Jaký je časový rozsah proterozoika?
4,5 mld let - 2,5 mld let
2,5 mld let - 570 mil let
4,5 mld let - současnost
2,5 mld let - současnost


2: Tzv páskované železné rudy jsou charakteristické pro
prekambrium
kambrium
ordovik
silur


3: Alpinské vrásnění proběhlo v
prekambriu
paleozoiku
mesozoiku a kenozoiku


4: Kaledonské vrásnění proběhlo v
prekambriu
paleozoiku
mesozoiku a kenozoiku


5: Variské vrásnění proběhlo v
prekambriu
paleozoiku
mesozoiku a kenozoiku


6: Kadomské vrásnění proběhlo v
prekambriu
paleozoiku
mesozoiku a kenozoiku


7: Hercynské vrásnění proběhlo v
prekambriu
paleozoiku
mesozoiku a kenozoiku


8: Sedimenty oceánu jménem Tethys byly vyvrásněny v
prekambriu
paleozoiku
mesozoiku a kenozoiku


9: Varangerské zalednění bylo v
prekambriu
paleozoiku
mesozoiku
kvartéru


10: Země nebyla zaledněna v
prekambriu
ordviku
permu
křídě
kvartéru


11: Cenomanská transgrese proběhla v
devonu
karbonu
permu
křídě


12: Tzv. ediacaská fauna stratigraficky náleží
proterozoiku
paleozoiku
mesozoiku
kenozoiku


13: Stratigrafický rozsah Pražské pánve je
kambrium - devon
silur - devon
ordovik - devon
celé spodní paleozoikum


14: Metamorfované ostrovy náleží
archaiku
paleozoiku
mesozoiku
kenozoiku


15: V Barrandienu nejsou zastoupeny sedimenty z
kambria
ordoviku
jury
devonu


16: V Třeboňské a Budějovické pánvi jsou zastoupeny sedimenty
druhohorního stáří
prvohorního a druhohorního
prvohorního
druhohorního a třetihorního stáří


17: Archeocyáti žily v
kambriu
devonu
juře
juře a křídě


18: Amoniti vymírají
v devonu
v permu
v juře
v křídě


19: Graptoliti žily v
proterozoiku
paleozoiku
mesozoiku
kenozoiku


20: Poslední doba ledová skončila přibližně před
650 000 lety
150 000 lety
10 000 lety
3 000 lety
Kalendář akcí:Novinky a zajímavosti

Pravěké omalovánky zdarma ke stažení - Stáhněte si zdarma orginální omalovánky pravěkých organismů. Dále zdarma ke stažení vystřihovánky trilobitů a hlavonožců.

Soutěž pro děti Můj kousek Země 2009 - Výtvarná soutěž o zajímavé ceny pro děti, mládež, třídy i celé školy zaměřená na paleontologii a geologii.

Také dinosauři umírali na rakovinu - Nový článek na serveru Osel.cz

Novinky a zajímavosti >


© Paleontologie.cz 2007 - 2024, Informace o www stránkách paleontologie.cz, Kontakt
Použití materiálů ze serveru paleontologie.cz je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů práv.