paleontologie, zkameněliny, fosilie, sběratelství, pravěk
trilobiti, mamuti, dinousauři a mnoho dalších
pro zájemce i širokou veřejnost

Paleontologie.cz

Vědomostní test z paleontologie: Joachim Barrande

Znalostní test o Joachimu Barrandovi

Obtížnost: vysoká
Autor: Petr Mráz


1: Čím se Joachim Barrande zabýval v Čechách?
byl opravářem ledniček
geologií a paleontologií
sázením stromků v lesích
propagací litografie


2: Čím byl Joachim Barrande vyučen?
doktorem přírodních věd
byl bez jakéhokoliv vzdělání
teologem
stavením inženýrem


3: Kdy se začal zabývat přírodními vědami?
již během studií
až po příchodu do Čech
nikdy
během svéhé pobytu v jižní Francii


4: Barrandova sbírka čítala zhruba
12 000 kusů
48 000 kusů
140 000 kusů
300 000 kusů


5: Barrandovo literární dílo Systéme Silurien du Centre de la Bohéme obsahovalo zhruba
4000 stran
5000 stran
6000 stran
7000 stran


6: Joachim Barrande byl učitelem matematiky a přírodních věd
Jindřicha hraběte ze Chambordu
Charlese Chambordského
George Cuviera
Elišky Chambrodské


7: Joachim Barrande měl velmi známou hospodyni, byla jí:
matka Antonína Friče
matka Jana Erazima Vocela
matka Jana Palackého
matka Jana Nerudy


8: Joachim Barrande se narodil v městečku:
Saugues
La Rochell
Arpoignon
Souvages


9: Joachim Barrande se v Čechách zabýval faunou
prvohor
druhohor
třetihor
kvartéru


10: Joachim Barrande zastával názory na vývoj podle :
Charlese Darwina
George Cuviera
Kalendář akcí:Novinky a zajímavosti

Pravěké omalovánky zdarma ke stažení - Stáhněte si zdarma orginální omalovánky pravěkých organismů. Dále zdarma ke stažení vystřihovánky trilobitů a hlavonožců.

Soutěž pro děti Můj kousek Země 2009 - Výtvarná soutěž o zajímavé ceny pro děti, mládež, třídy i celé školy zaměřená na paleontologii a geologii.

Také dinosauři umírali na rakovinu - Nový článek na serveru Osel.cz

Novinky a zajímavosti >


© Paleontologie.cz 2007 - 2024, Informace o www stránkách paleontologie.cz, Kontakt
Použití materiálů ze serveru paleontologie.cz je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů práv.