paleontologie, zkameněliny, fosilie, sběratelství, pravěk
trilobiti, mamuti, dinousauři a mnoho dalších
pro zájemce i širokou veřejnost

Paleontologie.cz

Vědomostní test z paleontologie: Geologie Barrandienu

Test je zejména pro geology zabývající se stárším paleozoikem Barrandienu, s nejrůznějšími typy otázek

Obtížnost: Velmi vysoká
Autor: Ladislav Dvořák


1: První konodont popsaný z Čech pochází z:
barrandovy lokality Lochkov (Černá rokle u Kosoře)
lomu Na Cikánce u Prahy-Slivence
tzv. "Colonie Lapworth" u Zdic
Klonku u Suchomast


2: Nejstarší známé úlomků amonitů na světě byly nalezeny v Barrandienu a to ve stupňi:
přídolí
lochkov
prag
zlíchov
dalej


3: Jeden z nejkvalitnějších typů železné rudy Barrandienu tzv. skleněnka se vyskytuje na ložisku:
zdickém
ejpovickém
kyšickém
mníšeckém
chrustenicko-nučickém


4: Tzv. barrandovy kolonie se dají vysvětlit:
odpovidá přibližně termínu společenstvo
fosilní společenstva, která žila ve specifických životních podmínkách
fauna mladsi vyskytující si spolecne s faunou starsi
tzv. pionýrská společenstva osidlující "volná" prostředí


5: Svrchní část stupně beroun a stupně kralodvor a kosov byly v pojetí M. V. Lipolda a J. Krejčího 1860 souhrnně označovány jako vrstvy:
hostomické
brdské
drabovské
rokycanské


6: Tzv. otázka hercynská se týkala hranice:
ordovik-silur
silur-devon
devon-karbon
karbon-perm
perm-trias


7: Důkazem velkého svrchnoordovického zalednění v Barrandienu:
je tzv. perníková vrstvička ve svrchní části králodvoru
na uzemí České republiky nebyly dosud žádné nalezeny
jsou dropstouny v diamiktitech kosovského s.
je velké vymírání v kosovu


8: Nejstarší záznam o objevu zkamenělin v rokycanských (šáreckých) kuličkách pochází z roku:
1536
1627
1786
1853


9: Osmý svazek Barrandova "Systeme silurien du centre de la Boheme" věnovaný zejména mechovkám a korálnatcům zpracoval:
F. Počta
A. Frič
J. Barrande
J. Jahn
O. Novák


10: Pro vedení hranice silur-devon nejsou v Barrandienu stratigraficky vyznamní:
Trilobita Warburgella rugulosa rugosa (Bouč.)
Graptolithina Monograptus uniformis Přib.
Conodonta Icriodus woschmidti Ziegler
Crinoidea Scyphocrinites Zenker
Anthozoa Favosites forbesi Edw.
Kalendář akcí:Novinky a zajímavosti

Pravěké omalovánky zdarma ke stažení - Stáhněte si zdarma orginální omalovánky pravěkých organismů. Dále zdarma ke stažení vystřihovánky trilobitů a hlavonožců.

Soutěž pro děti Můj kousek Země 2009 - Výtvarná soutěž o zajímavé ceny pro děti, mládež, třídy i celé školy zaměřená na paleontologii a geologii.

Také dinosauři umírali na rakovinu - Nový článek na serveru Osel.cz

Novinky a zajímavosti >


© Paleontologie.cz 2007 - 2024, Informace o www stránkách paleontologie.cz, Kontakt
Použití materiálů ze serveru paleontologie.cz je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů práv.